Уз активну сарадњу са родитељима деци омогућавамо најбоље услове за раст,развој,игру и учење,пружајући им максималну слободу у развоју креативности,откривању и коришћењу својих потенцијала.

Непосредна  комуникација  између родитеља и васпитача-размена дневних информација о дететовом понашању, активностима и исхрани као и новонасталим променама у породици, које могу утицати на дечије понашање у вртићу.

Писмена комуникација –  пренос важних информација родитељима путем обавештења на огласној табли.

Радионице за родитеље- кроз размену искустава  са другим родитељима и стручно саветовање од стране васпитача и медицинских сестара,заједно ћемо радити на успостављењу богатијег и бољег односа између родитеља и детета.

У нашем вртићу организујемо заједничке радионице у којима активно учествују родитељи, заједно са својом децом. На тај начин се родитељи се упознају са програмом и радом Установе.

Креативни панои-  подразумевају излагање дечијих креативних  радова и на тај начин родитељи прате развој детета у вртићу.

Анкете и упитници –доприносе ефикаснијем раду вртића ,праћењу  трендова ,жеља и потреба родитеља , а и  целокупне породице.

Родитељски састанци- имају за циљ информисање родитеља о васпитно-образовном раду , текућим питањима и функционисању вртића.

Едукација родитеља  се спроводи организацијом едукативних родитељских састанака на којима се дискутује о актуелним темама.

Copyright ©2017 Сва права задржана