План и програм је верификован од стране Министарства просвете Републике Србије. У нашој установи подстичемо раст и развој сваког детета, инспиришемо их, мотивишемо, храбримо, учимо,  а у исто време их у том процесу пратимо, поштујемо и неизмерно волимо.

Програм предшколског образовања и васпитања желимо да развијемо и усавршавамо у складу са савременим сазнањима и искуствима из различитих области психологије, педагогије, дефектологије, лингвистике али и наше спремности да препознајемо и задовољавамо аутентичне потребе деце и родитеља. Применом различитих програма подстичемо лични, психомоторни, чулни и говорно-језички развој осећања, мишљења, мотивације, воље, креативности и других аспеката развоја личности.

Психомоторни развој – свест о телу и покрету, његовим потенцијалима, као основи за стицање самоопоуздања и позитивне слике о себи.

Чулна осетљивост – свест детета о вредности онога што се добија посредством чула.

Емоционално-социјални развој – компетенција за препознавање и прихватање сопствених, као и туђих потреба, осећања, вредности, моћи;способност за самокнтролу, толеранцију, успешну комуникацију и прилагођавање и стицање самопоуздања.

Сазнајни развој – усмеравање и формирање унутрашње мотивације, конкретних сазнајних интересовања, перцепције, памћења, мишљења, решавања проблема, говора као основа за даљу менталну надоградњу и креативан развој.

Развој способности и квалитета личности – самосталност, иницијативност, истрајност, организованост, одговорност и креативност.

У циљу правилног подстицања ових психичких процеса, децу водимо кроз различите врсте групних и индивидуалних  активности интерактивног комуникационо-експресивног, игровног, манипулативног, сазнајно-истраживачког, радног и стваралачког карактера.

Copyright ©2017 Сва права задржана