Објављено дана: August 29, 2017 у 10:45 am
Објављено у категорији:

Уговор са градом

Предшколска установа има закључен уговор са градом Крагујевцем, па уз субвенцију града део цене коју  плаћају родитељи износи 5278,00 динара и представља фиксни износ који не зависи од броја радних дана у месецу нити од дана присуства детета у установи у току месеца.

*Друго дете у установи остварује попуст од 10% на фиксни износ који плаћа родитељ.

*Треће дете у установи остварује попуст од 50% на фиксни износ који плаћа родитељ.

Copyright ©2017 Сва права задржана